בחירת רישיון
התחברות

מהו הגובה הכללי (מעל לקרקע) של מטען שלהובלתו נחוץ היתר של קצין משטרה?

לפי הוראת רשות הרישוי.