מאגר שאלות תאוריה

האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?

  • לא. ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב אין חובה להתקין פנסי חנייה.
  • כן. פנסי הרוחב צבעם שונה, ואין הם יכולים להחליף את פנס החנייה.
  • כו, חובה – למקרה שאורות הרוחב התקלקלו.
  • כן. חובה להתקין פנס חנייה בכל רכב, בלי כל קשר לפנסי הרוחב.

הסבר: אין חובה כזאת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה