בחירת רישיון
התחברות

"שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

שתיית אלכוהול פוגעת בחושי הנהג ובאומדן הרוחב והמהירות.