מאגר שאלות תאוריה

"שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

  • נכון.
  • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
  • שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים צעירים בלבד.
  • נכון רק אצל נשים.

הסבר: שתיית אלכוהול פוגעת בחושי הנהג ובאומדן הרוחב והמהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה