מאגר שאלות תאוריה

כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

  • על ידי החזקת ההגה בחזקה בשתי הידיים ועל ידי נסיעה במהירות דומה למהירותם של יתר כלי הרכב בדרך.
  • בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על דוושת הבלם.
  • על ידי סיבוב ההגה ימינה לייצוב הרכב.
  • בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.

הסבר: מהירות הרכב צריכה להיות סבירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה