בחירת רישיון
התחברות

כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

מהירות הרכב צריכה להיות סבירה.