בחירת רישיון
התחברות

מי חייב במלווה ל"נוהג חדש" כשהוא נוהג ברכב נוסעים פרטי?

כל נהג שקיבל רשיון נהיגה וגילו פחות מ 24 שנים,ואשר מצויין ברשיון הנהיגה תקופת הליווי.