מאגר שאלות תאוריה

מי חייב במלווה ל"נוהג חדש" כשהוא נוהג ברכב נוסעים פרטי?

  • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 24 שנים.
  • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 30 שנים.
  • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי או במשא קל דרגה C1 .
  • כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על 24 שנים.

הסבר: כל נהג שקיבל רשיון נהיגה וגילו פחות מ 24 שנים,ואשר מצויין ברשיון הנהיגה תקופת הליווי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה