מאגר שאלות תאוריה

כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

  • ללחוץ על מתג ההתנעה (סטרטר).
  • ללחוץ על דוושת המצמד.
  • ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת הדלק.
  • להפסיק את פעולת המנוע.

הסבר: המצמד מחבר ומנתק בין המנוע לגלגלים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה