בחירת רישיון
התחברות

כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

המצמד מחבר ומנתק בין המנוע לגלגלים