בחירת רישיון
התחברות

הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):

אסור לנסוע ברכב אשר לא משולב להילוך.