בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב לצומת ללא תמרור וברצונך לפנות ימינה. ממולך מתקרב לצומת רכב. כיצד תנהג?

נפנה ימינה קרוב לימין, במהירות נמוכה .