בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?

לא. אגזוז לחץ מייצר רעש חזק המפריע למשתמשי הדרך.