מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?

  • מותרת, בכל אופנוע.
  • מותרת, אם המפלט הותקן בידי מתקין מורשה.
  • מותרת, באופנוע כבד בלבד.
  • אסורה לחלוטין.

הסבר: לא. אגזוז לחץ מייצר רעש חזק המפריע למשתמשי הדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה