בחירת רישיון
התחברות

המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:

מרחק שהמחוקק קבע