בחירת רישיון
התחברות

מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

מרחק העצירה מורכב ממרחק התגובה וממרחק הבלימה מרחק התגובה הוא מרגע הופעת הסכנה ועד שהנהג מגיב. מרחק הבלימה זה המרחק שהרכב עובר מרגע הבלימה ועד עצירת הרכב.