בחירת רישיון
התחברות

באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

כאשר יש יותר מנתיב אחד לפניה ימינה.