מאגר שאלות תאוריה

באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

  • בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
  • הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד.
  • בשום מצב. החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני
  • הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב הנמצאים בנתיב הימני.

הסבר: כאשר יש יותר מנתיב אחד לפניה ימינה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה