מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
  • עצור ואפשר לרכב הבא ממול להמשיך בנסיעתו.
  • המשך בנסיעתך. זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט.
  • צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות קדימה.

הסבר: לך זכות קדימה אך זכות מקבלים ועלינו לבדוק שזכות זו ניתנת לנו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה