בחירת רישיון
התחברות

האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?

לאוטובוס זעיר אסור לחנות על המדרכה על מנת לא לגרום לה נזק.

practiceimage