בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרור?

אין חובה לעצור לפני מסילת רכבת אם אין כה רכבת אך יש להאט ולבדוק לפני החציה

practiceimage