מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
  • האט ועצור. מסילת רכבת 50 מטרים לפניך.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • יש לעצור תמיד – במרחק של מטר אחד לפני מפגש מסילת הברזל.

הסבר: אין חובה לעצור לפני מסילת רכבת אם אין כה רכבת אך יש להאט ולבדוק לפני החציה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה