בחירת רישיון
התחברות

כיצד מוגדר בחוק "רכב ציבורי"?

לפי הגדרת רשות הרישוי.