מאגר שאלות תאוריה

כיצד מוגדר בחוק "רכב ציבורי"?

  • רכב המשמש – או המיועד לשמש – להסעת נוסעים בשכר.
  • כל רכב השייך לחברה ציבורית.
  • רכב נוסעים פרטי שהותאם להסעת בני אדם ומסיע בשכר.
  • רכב הנמצא בבעלות ציבורית.

הסבר: לפי הגדרת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה