בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

חובה למסור פרטים מזהים (להחליף פרטים) ולפנות את הדרך.