מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

  • כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
  • אין חובת עצירה, אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת.
  • כשמוצב תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
  • כאשר מוצב תמרור "מפגש מסילת ברזל".

הסבר: סימן מעיד שבאה רכבת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה