בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

לרכב מס.1זכות קדימה כי אנחנו בפניה שמאלה נותנים זכות לרכב שבא ממול רכב 2 נותן לנו זכות כי אנחנו מימינו.

practiceimage