מאגר שאלות תאוריה

לאיזה רכב דרושים שרשראות ודגלים (תאורה היקפית)?

  • לרכב המוביל חומרים מסוכנים (חומ״ס).
  • לרכב המוביל חומר שממנו מתאבך אבק.
  • לרכב המוביל גלילי פלדה.
  • לגרור וכן לנתמך שאין להם רצפה ודופנות.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה