מאגר שאלות תאוריה

מהו ״רכב עבודה"?

  • רכב המיועד להסעת נוסעים ורשאי לשמש גם לביצוע עבודה בכביש.
  • רכב שמהירות נסיעתו אינה עולה על 40 קמ״ש והוא משמש לעבודות בדרך.
  • רכב שמורכב עליו ציוד המשמש לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת מטען ולהסעת נוסעים.
  • רכב המשמש להובלת טובין בשכר.

הסבר: רכב עבודה הוא רכב שעליו מורכב ציוד ואינו מיועד להסעת מטען או נוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה