בחירת רישיון
התחברות

מהו ״רכב עבודה"?

רכב עבודה הוא רכב שעליו מורכב ציוד ואינו מיועד להסעת מטען או נוסעים.