בחירת רישיון
התחברות

מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?

בלם עזר הוא בלם שמיועד להבטחת הרכב בלניה ולא לשם עצירת הרכב.