מאגר שאלות תאוריה

מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?

  • מפני שידית (או מנוף) ההפעלה שלו אינה נוחה לתפעול.
  • מפני שאורך החיים שלו קצר ואין לבזבז אותו על בלימות רגילות.
  • בלם עזר (חנייה) אינו יכול לשמש כבלם חירום.
  • בלם עזר (חנייה) אינו מופעל על כל גלגלי הרכב ועצמתו נמוכה מאוד.

הסבר: בלם עזר הוא בלם שמיועד להבטחת הרכב בלניה ולא לשם עצירת הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה