בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב למי אתה חייב לתת זכות קדימה?

חייב לתת זכות קדימה לרכב דבא ממול כי אנחנו אמורים לפנות שמאלה.

practiceimage