מאגר שאלות תאוריה

מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

  • במשך זמן התגובה של הנהג.
  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
  • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.

הסבר: מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב זקוק לשם בלימה מרגע הלחיצה על הבלמים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה