בחירת רישיון
התחברות

מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב זקוק לשם בלימה מרגע הלחיצה על הבלמים.