בחירת רישיון
התחברות

האם בעל מונית או הנהג רשאים לשנות את שכר הנסיעה במונית?

לא, המחיר הוא קבוע ומפוקח.