מאגר שאלות תאוריה

האם בעל מונית או הנהג רשאים לשנות את שכר הנסיעה במונית?

  • מותר, בהודעה מראש של 26 ימים.
  • כן, עד 15 אחוזים מעל למחירון שנקבע.
  • כן, 24 שעות לפני התחלת תוקפו של התעריף החדש.
  • אסור להם.

הסבר: לא, המחיר הוא קבוע ומפוקח.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה