בחירת רישיון
התחברות

נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:

שלושת החודשים הראשונים הם תקופת ניסיון לנהג ואסור לו להסיע נוסעים