מאגר שאלות תאוריה

נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:

  • שעמד בהצלחה במבחן עיוני בשיטת הניקוד בתעבורה.
  • שעברה שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
  • שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
  • שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.

הסבר: שלושת החודשים הראשונים הם תקופת ניסיון לנהג ואסור לו להסיע נוסעים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה