מאגר שאלות תאוריה

מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?

  • חובה להתקין בלם עצמאי בכל נתמך ובכל גרור, בלי קשר למשקלם.
  • בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר 19,000 ק״ג לפחות.
  • בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר 3,000 ק״ג לפחות.
  • בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר 8,000 ק״ג ומעלה.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה