מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לעשן באוטובוס?

  • מותר – בחלק האחורי של האוטובוס בלבד.
  • מותר – בתחום דרכים עירוניות בלבד.
  • מותר – רק כשהמזגן אינו פועל באוטובוס.
  • אסור – ואף חלה חובה להציב שלט המורה על איסור העישון באוטובוס.

הסבר: אסור. אוטובוס זה רכב ציבורי והעישון אסור במקומות ציבוריים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה