בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לעשן באוטובוס?

אסור. אוטובוס זה רכב ציבורי והעישון אסור במקומות ציבוריים.