בחירת רישיון
התחברות

מי קובע את שכר ההסעה במונית?

שכר הנסיעה במונית מפוקח ע"י שר התחבורה.