מאגר שאלות תאוריה

מי קובע את שכר ההסעה במונית?

  • שר התחבורה – בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים.
  • הארגון הארצי של נהגי המוניות.
  • המפקח על התעבורה – בצו מיוחד.
  • מנהל רשות הרישוי

הסבר: שכר הנסיעה במונית מפוקח ע"י שר התחבורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה