בחירת רישיון
התחברות

מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

לפי החלטת משרד התחבורה

practiceimage