תמרור 413
תמרור מספר 413
אסורה הכניסה להולכי רגל. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 414
תמרור מספר 414
אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 415
תמרור מספר 415
אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 416
תמרור מספר 416
אסורה הכניסה לרכב שגבהו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 417
תמרור מספר 417
אסורה הכניסה לרכב שרחבו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 418
תמרור מספר 418
אזור אסור ללימוד נהיגה. כוחו יפה עד לתמרור 419.
תמרור 419
תמרור מספר 419
קצה האזור האסור ללימוד נהיגה. כוחו יפה .
תמרור 420
תמרור מספר 420
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה. כוחו יפה עד לצומת הקרוב . או עד לתמרור 421.
תמרור 421
תמרור מספר 421
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. כוחו יפה .
תמרור 422
תמרור מספר 422
אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה. כוחו יפה עד לצומת הקרוב . או עד לתמרור 423.
תמרור 423
תמרור מספר 423
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. כוחו יפה .
תמרור 424
תמרור מספר 424
אזור דרכים עירוניות. כוחו יפה עד לתמרור 216 או .425.
תמרור 425
תמרור מספר 425
קצה אזור דרכים עירוניות. כוחו יפה .
תמרור 426
תמרור מספר 426
מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור. כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 216 ,427 ,425 ,424 ,217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
תמרור 426פ
תמרור מספר 426פ
מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור. כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 216 ,427 ,425 ,424 ,217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
פרגנו לנו בלייק