תמרור 401
תמרור מספר 401
כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. כוחו יפה בכביש שבו הוצב התמרור.
תמרור 402
תמרור מספר 402
אסורה הכניסה לכל רכב. כוחו יפה בכביש שבו הוצב התמרור.
תמרור 403
תמרור מספר 403
מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור. כוחו יפה במקום החסימה.
תמרור 404
תמרור מספר 404
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה. כוחו יפה במפגש שלפניך.
תמרור 405
תמרור מספר 405
אסורה הכניסה לכל רכב מנועי. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 406
תמרור מספר 406
אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 407
תמרור מספר 407
אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 408
תמרור מספר 408
אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 409
תמרור מספר 409
אסורה הכניסה לאופנוע. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 410
תמרור מספר 410
אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 411
תמרור מספר 411
אסורה הכניסה לבעלי חיים. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 412
תמרור מספר 412
אסורה הכניסה לאופניים. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 413
תמרור מספר 413
אסורה הכניסה להולכי רגל. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 414
תמרור מספר 414
אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 415
תמרור מספר 415
אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור. כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
פרגנו לנו בלייק